ประกัน

สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ


1. การอำนวยความสะดวกเมื่อมารับบริการ
2. ประสานงานด้านเอกสารการรักษา

สอบถามรายชื่อบริษัทคู่สัญญาประกันเพิ่มเติมได้ที่โทร 077 965 889


รายชื่อบริษัทประกัน


  1. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
  2. ไทยประกันชีวิต
  3. ไทยสมุทรประกันชีวิต
  4. บลูเวนเจอร์ ทีพีเอ
  5. เมดิลิงค์ (ประเทศไทย)
  6. เมืองไทยประกันชีวิต
  7. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  8. อาคเนย์ประกันชีวิต
  9. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  10. เอไอเอ (AIA)