แผนกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กายภาพบำบัด


ให้บริการปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ดูแลท่านให้บรรเทาจากอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมดูแล ด้วยแพทย์เฉพาะทางและทีมนักกายภาพบำบัด

◗ กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกล้ามเนื้อ, กระดูก, ข้อต่อ, เส้นประสาท


◗ ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา


◗ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต


◗ ผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคดงอ


◗ กายภาพหลังการผ่าตัดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม เป็นต้น


◗ เด็กที่พิการทางสมองหรือเคลื่อนไหวผิดปกติ ฯลฯ


◗ ผู้ทีมีปัญหาทางระบบหายใจ เช่น หายใจสั้นตื้น เหนื่อยง่าย เป็นต้น


◗ ผู้ทีมีปัญหาอันเกิดจากการทำงาน (Office syndrome) เช่น ปวดเอว  ปวดสะบัก เป็นต้น


◗ ให้คำปรึกษาและแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 077-965852 

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

กายภาพบำบัดและเลเซอร์ลดปวด
400

บาท

ดูรายละเอียด

บทความเพื่อสุขภาพ