นพ.ปองบุญ ศิวะบรรพกุล

แผนกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
doctor-foto
นพ.ปองบุญ ศิวะบรรพกุล แผนกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู