ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สมุย

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สมุย
555 ม.1 ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 0-7796-5889
ฉุกเฉินโทร. 0-7796-5998

Email: contact@samuihospital.com