5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส (hMPV)


โรคติดเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส (hMPV) ไม่ใช่โรคใหม่ แต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ

ช่วงนี้เป็นฤดูฝน มีเด็กๆ เป็นหวัด ไอ น้ำมูก กันเยอะ หลายๆ คนอาจสงสัยว่าเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัสคืออะไร มาทำความรู้จักกันค่ะ

 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับเชื้อฮิวแมนเมตะนิวโมไวรัส (hMPV)

1.ไวรัส hMPV คืออะไร?

Human metapneumovirus หรือ hMPV เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยทั่วไปจะมีอาการคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่หรือ RSV (Respiratory Syncytial Virus) เช่น ไอ, น้ำมูกไหล, ไข้, หายใจลำบาก และปอดอักเสบ


2.อาการของผู้ติดเชื้อไวรัส hMPV

มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ พบในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่และเด็กโตที่มีภูมิต้านทานดีอาจมีอาการเบาหรือไม่มีอาการ

กลุ่มเสี่ยง

    1. เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
    2. ผู้สูงอายุ
    3. ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
    4. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืดหรือโรคหัวใจ

3.ฤดูกาลที่พบการติดเชื้อมาก

ช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งเด็กๆ มักเป็นหวัดและติดเชื้อทางเดินหายใจได้บ่อย โดยไวรัส hMPV แพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ เช่น การไอหรือจาม การสัมผัสกับพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วสัมผัสหน้าหรือจมูก ทำให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย


4.การรักษาไวรัส hMPV

การรักษา hMPV ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป เช่น ใช้ยาลดไข้, ยาแก้ไอ และดูแลสุขภาพ ในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานไม่ดีอาจหากมีอาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์และต้องรักษาในโรงพยาบาล


5.การป้องกันไวรัส hMPV

ล้างมือให้สะอาด ไม่เอามือเข้าปากหรือจมูก หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน


ลูกป่วยก็อุ่นใจให้วัฒนแพทย์ "ดูแล"