จะเป็นอย่างไร หากลูกไม่ได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ

วัคซีนหลักสำหรับลูกน้อยนั้นสำคัญยังไง ทำไมถึงต้องฉีดให้ตรงวัย และตรงเวลาการฉีดวัคซีนเด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี นับว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไม่ควรละเลย เพราะฉะนั้นการพาลูกน้อยไปรับวัคซีน เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กทารกจนถึงขวบปีแรก เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคสูง วัคซีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค อีกทั้งยังช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย

ดังนั้นการรับวัคซีนควรได้รับตามอายุและจำนวนครั้งตามตารางการรับวัคซีน ซึ่งกำหนดระยะเวลาที่ร่างกายสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้อย่างเหมาะสม จึงไม่ควรรอหรือเลื่อนรับวัคซีน เมื่อลูกน้อยได้รับวัคซีนตรงตามวัย ครบทั้งปริมาณและตามระยะเวลาที่กำหนดจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคต่างๆ ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการลดการแพร่กระจายของโรค เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังผู้อื่น


เมื่อได้รับตรงวัยและตรงเวลา ก็เบาใจเพราะ

  • 1.จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน หรือภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม เพราะการให้วัคซีนถูกกำหนดตามช่วงอายุ และระยะเวลาที่ร่างกายสามารถกระตุ้นภูมิต้านทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันโรคติดเชื้อเข้าไปในร่างกาย ซึ่งโรคติดเชื้อต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายเด็ก อาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและการเจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งการฉีดวัคซีน เป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่สะดวก ง่าย และปลอดภัยที่สุด
  • 2.ป้องกัน และลดโอกาสการเกิดโรค การรับวัคซีนล่าช้าอาจทำให้ลูกเสี่ยงต่อการเป็นโรค การรับวัคซีนตรงตามกำหนด จะช่วยปกป้องลูกน้อยจากโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในเด็กได้
  • 3.เพื่อให้ภูมิคุ้มกันของลูกสูงขึ้น พอที่จะป้องกันโรคได้ เพราะเด็กต้องการระยะเวลาสักระยะหนึ่ง ที่วัคซีนจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคที่อาจจะเกิดขึ้น และวัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องได้รับหลายเข็ม ดังนั้นจึงไม่ควรรอ หรือเลื่อนการฉีดวัคซีนครับ
  • 4.สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด คือลูกหรือเด็กเล็ก ควรต้องได้รับวัคซีนครับ ทั้งปริมาณ และได้รับตามตามเวลา เพราะวัคซีนบางชนิดต้องการการกระตุ้น หรือรับวัคซีนมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่สูงสุด นานสุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะปกป้องเด็กๆ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ลดลง เมื่อเวลาผ่านไปมีการกำหนดจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยอ้างอิงจากข้อมูลว่า อายุเท่าไหร่ที่ได้รับการศึกษามาแล้ว ว่าอายุเท่าไหร่ ควรได้รับวัคซีนเป็นจำนวนครั้งละเท่าไหร่ แล้วกำหนดเป็นตารางของแต่ละประเทศ เป็นตารางการให้วัคซีน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ละประเทศเอง อาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง ตามโรคระบาดของแต่ละประเทศ และก็อาจจะวัคซีนเสริมพิเศษ วัคซีนเสริมพิเศษนี้แต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกัน
  • 5.ป้องกันโรคได้ในระยะยาว การฉีดวัคซีนถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันโรคต่าง ๆ ในระยะยาว จากโรคที่สามารถป้องกันได้ครับ
  • 6.ป้องกันการแพร่กระจายของโรค เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนดเวลา ไม่เพียงแต่ที่จะมีความเสี่ยงที่จะป่วยเองแล้ว แต่ยังสามารถป้องกันการแพร่กระจายโรคไปยังผู้อื่นได้