แพ็กเกจผ่าทอลซิล

แพ็กเกจผ่าทอลซิล (Tonsillectomy Package)


ทำไมต้องผ่าตัดต่อมทอนซิล

  1. ผู้ป่วยที่เป็นนิ่วต่อมทอนซิล
  2. ผู้ป่วยที่มีภาวะทอนซิลอักเสบเรื้อรัง ต่อมทอนซิลที่เกิดการ
  3. อักเสบซ้ำ ๆ จนส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิต
  4. เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการอักเสบ เกิดหนองรอบทอนชิล
  5. หรือหนองบริเวณลำคอ
  6. ทอนซิลโตจนเบียดทางเดินหายใจ ทำให้หายใจลำบาก นอนกรน
  7. หรือเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  8. ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งของต่อมทอนซิลหรือเนื้องอก
  9. ชนิดอื่น ๆ ที่ต่อมทอนซิล