"คู่มือคุณแม่" เตรียมความพร้อมคุณแม่ตั้งครรภ์

"คู่มือคุณแม่" เตรียมความพร้อมคุณแม่ตั้งครรภ์

ให้คุณแม่อุ่นใจ ตั้งแต่วันที่ตั้งครรภ์ จนวันคลอด กับ วัฒนแพทย์ Guide Book สำหรับคุณแม่ รวมสาระสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ที่ไม่ต้องเอาปากกามาจดเพราะเรารวมเล่มมาให้แล้ว เป็น e-Book ให้คุณดาวน์โหลดได้เลย


 


ครบด้วยเนื้อหาดีๆ สำหรับคุณแม่ โหลดเลย


เนื้อหา "คู่มือคุณแม่" เตรียมความพร้อมคุณแม่ตั้งครรภ์

 1. Check List ประเมินความเสี่ยง คุณแม่ตั้งครรภ์
 2. ธาลัสซีเมียโรคทางพันธุกรรมที่พ่อ-แม่ ต้องรู้
 3. โอกาสเสี่ยงของการมีลูกเป็นธาลัสซีเมีย
 4. อายุครรภ์เท่าไหร่ คุณแม่และลูกน้อยเป็นยังไงบ้างนะ
 5. การนับลูกดิ้นสํา คัญยังไงนะ
 6. อาการผิดปกติของครรภ์ ที่ควรมาพบแพทย์
 7. อาการที่พบบ่อยในเด็กแรกคลอด
 8. ลูกเป็นแบบนี้ให้มาพบแพทย์ทันที
 9. การฉีดวัคซีนของลูกน้อย
 10. นมแม่อาหารที่ดีที่สุดของลูกน้อย
 11. บันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและวิธีการส่งเสริม (วัยแรกเกิด - 1 เดือน)
 12. บันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและวิธีการส่งเสริม (วัย 1 - 2 เดือน)
 13. บันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและวิธีการส่งเสริม (วัย 3 - 4 เดือน)
 14. บันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและวิธีการส่งเสริม (วัย 5 - 6 เดือน)
 15. บันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและวิธีการส่งเสริม (วัย 7 - 8 เดือน)
 16. บันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและวิธีการส่งเสริม (วัย 9 - 10 เดือน)
 17. บันทึกพัฒนาการของลูกน้อยและวิธีการส่งเสริม (วัย 11 - 12 เดือน)