ความดันโลหิตสูง เสี่ยงโรคอะไรบ้าง

ความดันโลหิตสูง ทำคุณเสี่ยงแค่ไหน โรคอะไรบ้างที่มาพร้อมความดันโลหิตสูงมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง หรือที่เรียกกันว่าโรคความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่แรงดันของเลือดที่กระทำต่อผนังหลอดเลือดแดงสูงพอที่จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว หากไม่ได้รับการรักษา ความดันโลหิตสูงสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจอื่นๆ

ความดันโลหิตสูงกับความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายและโรคหัวใจ

ความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหัวใจของคุณได้ในระยะยาว แรงดันที่เพิ่มขึ้นบังคับให้หัวใจทำงานหนักกว่าปกติ ซึ่งนำไปสู่การหนาของกล้ามเนื้อหัวใจและอาจทำให้หัวใจล้มเหลวได้ นอกจากนี้ ความดันโลหิตสูงยังเป็นสาเหตุของการสะสมของคราบพลัคในหลอดเลือดแดง หรือที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายและโรคหัวใจอย่างมาก


ความดันโลหิตสูงกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนหนึ่งของสมองถูกขัดขวางหรือลดลง ทำให้เนื้อเยื่อสมองไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหาร ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากสามารถทำให้หลอดเลือดในสมองแตกหรือถูกอุดตัน ทำให้สมองได้รับความเสียหายหรือเสียชีวิตได้


ความดันโลหิตสูงกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

ความดันโลหิตสูงยังสามารถนำไปสู่การทำลายไต ความเสียหายต่อดวงตา และภาวะร้ายแรงอื่นๆ จึงจำเป็นต้องจัดการความดันโลหิตเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้


การป้องกันและการจัดการ

การจัดการความดันโลหิตสูงประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการใช้ยา นี่คือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ:

  1. อาหารที่มีประโยชน์: รับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยผลไม้ ผัก ธัญพืชเต็มเมล็ด และผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ อาหาร DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) เป็นที่แนะนำอย่างยิ่งในการลดความดันโลหิต

  2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ: ออกกำลังกายแบบแอโรบิกปานกลางอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือออกกำลังกายแบบหนัก 75 นาทีต่อสัปดาห์.

  3. รักษาน้ำหนักให้เหมาะสม: การลดน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อยหากคุณมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้.

  4. จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์และเลิกสูบบุหรี่: ทั้งการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ม​ากเกินไปสามารถเพิ่มความดันโลหิตได้ การจำกัดเหล่านี้สามารถช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้ปกติ.

  5. ตรวจสอบความดันโลหิตของคุณอย่างสม่ำเสมอ: การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้คุณและแพทย์ติดตามสภาพของคุณและทำการปรับแผนการรักษาตามความจำเป็น.

ความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

การตรวจสุขภาพเป็นประจำมีความสำคัญในการตรวจพบความดันโลหิตสูงตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ในการตรวจสุขภาพเหล่านี้ แพทย์สามารถตรวจสอบความดันโลหิตของคุณ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิต และสั่งยาได้หากจำเป็น การตรวจพบและจัดการแต่เนิ่นๆ สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความดันโลหิตสูง  แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)