นพ.สารยุทธ์ ลีลาพีรพงศ์

แผนกกุมารเวชกรรม
doctor-foto
นพ.สารยุทธ์ ลีลาพีรพงศ์ แผนกกุมารเวชกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.

ความชำนาญพิเศษ

กุมารเวชศาสตร์


ตำแหน่งแพทย์

กุมารแพทย์