พญ.ศศิภา กลิ่นพงศ์

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
doctor-foto
พญ.ศศิภา กลิ่นพงศ์ แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร