น.พ.ธนวุฒิ ลออพิพัฒน์

แผนกสูติ-นรีเวช
doctor-foto
น.พ.ธนวุฒิ ลออพิพัฒน์ แผนกสูติ-นรีเวช
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรคมะเร็งนรีเวชวิทยา


ตำแหน่งแพทย์

สูตินรีแพทย์