พญ.พัชราพร ผลพรไพบูลย์

แผนก หู คอ จมูก
doctor-foto
พญ.พัชราพร ผลพรไพบูลย์ แผนก หู คอ จมูก
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

โสต ศอ นาสิกวิทยา


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก