พญ.พลอยพิณ จุรุพันธุ์

แผนกความงาม
doctor-foto
พญ.พลอยพิณ จุรุพันธุ์ แผนกความงาม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป (General Practitioner) เวชศาสตร์ชะลอวัย, ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพดี (Anti-Aging, Nutrition wellness)


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชปฎบัติทั่วไป