พญ.ปานสิรินทร์ กาญจนรังษี

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
doctor-foto
พญ.ปานสิรินทร์ กาญจนรังษี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช


ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป