พญ.อุไรลักษณ์ สกุลพิเชฐรัต

แผนกกุมารเวชกรรม
doctor-foto
พญ.อุไรลักษณ์ สกุลพิเชฐรัต แผนกกุมารเวชกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.

ประวัติการศึกษา

2557 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า 2554 กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล


ความชำนาญพิเศษ

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ


ตำแหน่งแพทย์

กุมารแพทย์