นพ.ฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
doctor-foto
นพ.ฉัตรบดินทร์ ทองภูสวรรค์ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ความชำนาญพิเศษ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน