นพ.ณปฐม ซุ้นสุวรรณ

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
doctor-foto
นพ.ณปฐม ซุ้นสุวรรณ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)


ความชำนาญพิเศษ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน