พญ.พิชญนันท์ ชื่นฉอด

แผนก หู คอ จมูก
doctor-foto
พญ.พิชญนันท์ ชื่นฉอด แผนก หู คอ จมูก
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.ศิริราช)


ความชำนาญพิเศษ

โสต ศอ นาสิกวิทยา


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก