พญ.จินต์สุภา อภิญญาณกุล

แผนกศัลยกรรม
doctor-foto
พญ.จินต์สุภา อภิญญาณกุล แผนกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ

วิสัญญีแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

วิสัญญีแพทย์