พญ.พจนารถ ใจงาม

แผนกความงาม
doctor-foto
พญ.พจนารถ ใจงาม แผนกความงาม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิสัญญีแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ความชำนาญพิเศษ

วิสัญญีวิทยา (Anesthesiologist) เวชศาสตร์ความงาม (Aesthetic medicine)


ตำแหน่งแพทย์

วิสัญญีแพทย์