นพ.เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย

แผนกศัลยกรรม
doctor-foto
นพ.เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย แผนกศัลยกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศัลยแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศัลยแพทย์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ความชำนาญพิเศษ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง


ตำแหน่งแพทย์

ศัลยแพทย์