นพ.ศักดิ์ระวี รัตนพรรณ

แผนกกุมารเวชกรรม
doctor-foto
นพ.ศักดิ์ระวี รัตนพรรณ แผนกกุมารเวชกรรม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ 08.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 17.00 น.

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กุมารเวชศาสตร์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น


ความชำนาญพิเศษ

กุมารแพทย์


ตำแหน่งแพทย์

กุมารแพทย์